مقررات ورود به خاک اوکراین و اقامت در این کشور برای اتباع کشورهای خارج

مقررات ورود به خاک اوکراین و اقامت در این کشور برای اتباع کشورهای خارج

خاک اوکراین و قوانین ورود و خروج و سفرها بین اوکراین و جمهوری اسلامی ایران نظام اخذ روادید بر قرار است به غیر از دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت که می توانند در سرزمین ایران یا اوکراین تا سی روز بدون روادید اقامت داشته باشند.

همچنین اگر قصد مهاجرت به اوکراین را دارید پیشنهاد میکنیم جهت آشنایی کامل با اوکراین اول مقاله صفر تا صد اقامت اوکراین را بخوانید.

فهرست این مقاله
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید
  Scroll to Top
  خاک اوکراین

  ورود یا خروج و اقامت اتباع خارجی در اوکراین توسط قوانین زیر تعیین و تنظیم می شود:

  • قانون اساسی اوکراین در خصوص عنوان حقوقی بیگانگان و افراد فاقد تابعیت مورخه 22 سپتامبر 2012
  • قانون تمدید مدت زمان اقامت و تمدید یا تقلیل مدت زمان اقامت موقت بیگانگان یا افراد فاقد تابعیت در خاک اوکراین، تعیین شده بر اساس مصوبه شماره 150کابینه وزیران اوکراین مورخه 15 فوریه 2012؛
  • قانون ثبت، انجام و صدور گواهی اقامت دائم و گواهی اقامت موقت، تعیین شده بر اساس مصوبه شماره251 کابینه وزیران اوکراین مورخه 28 مارس 2012.

   

  از آنجا که تشریفات قانونی دیگری در قانون اساسی اوکراین و معاهدات بین المللی این کشور مقرر نشده است، افراد بیگانه از طریق نقاط عبور و مرور مرزهای دولتی و ضمن ارائه گذرنامه ملی در صورت داشتن روادید می توانند به خاک اوکراین وارد یا از آن خارج شوند.

   

  تمامی انواع روادید ها توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا دوایر کنسولی اوکراینی مستقر در خارج از کشور ثبت و صادر می شوند.

  هم چنین روادید یک باره برای مدت زمان 15 روز به منظور ورود به خاک اوکراین می تواند در فرودگاه های بوریسپیل، اودسا و سیمفروپول  و بندر تجاری اودسا برای افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیت که نتوانسته اند پیشاپیش در نمایندگی های دیپلماتیک یا دوایر کنسولی اوکراین نسبت به دریافت روادید اقدام کنند صادر می شود. البته این امر در صورتی انجام پذیر است که بنا به دلایل مهمی نتوانسته باشند سفر به اوکراین را به تعویق بیندازند.

   

   

  خصوصا در موارد ذیل:

  • با هدف انجام وظایف اداری یا دیپلماتیک بنا به درخواست نهادهای کشوری دولت اوکراین
  • با هدف امحاء اثرات حوادث غیر مترقبه بنا به درخواست وزارت حوادث غیر مترقبه اوکراین
  • با هدف درمان پزشکی غیر قابل تعویق یا شرکت در مراسم خاکسپاری بستگان نزدیک، در صورتی که مدارکی دال بر این مسائل موجود باشد
  • در صورت ضرورت انجام گذر ترانزیتی از خاک اوکراین برای پرسنل کشتی هایی که در بنادر اوکراینی پهلو می گیرند، در صورت به همراه داشتن گواهی ترخیص از فرماندهی کشتی.

  برای اتباع کشورهای آنتیگوئا و باربودا، باربادوس، جمهوری موریس، جمهوری السالوادور، جمهوری جزایر سیشل و جمهوری ترکیه که با هدف گردشگری به اوکراین سفر می نمایند، در صورت ارائه مدارکی دال بر جنبه توریستی داشته سفرشان به اوکراین، در فرودگاه های بوریسپیل، اودسا و سیمفروپول و همچنین در بندر تجاری اودسا روادید یک باره 15 روزه صادر می شود.

   

   

  دپارتمان خدمات کنسولی وزارت امور خارجه اوکراین واقع در خاک این کشور در مواردی که در معاهدات بین المللی اوکراین نگنجانده شده باشند نسبت به صدور روادید اقدام می نماید.

  گذرنامه توسط فرد بیگانه یا شخص فاقد تابعیت به منظور صدور روادید در نقاط عبور و مرور دولتی مرزی به متصدی اداره مرزبانی دولتی داده میشد. صدور روادید برای مدت زمان حداکثر 90 روز در طی 180 روز از تاریخ اولین ورود به خاک اوکراین انجام می شود.

  خاک اوکراین

  تمدید مدت زمان اقامت

  مدت زمان اقامت افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیت، مدارک گذرنامه ای و مدارکی دال بر فاقد تابعیت بودن فرد، که توسط متصدی اداره مرزبانی دولتی به ثبت رسیده اند، توسط ارگان های کشوری یا شعبات اداره دولتی مهاجرت مطابق تشریفات قانونی لحاظ شده در مصوبه شماره 150 کابینه وزیران اوکراین مورخه 15 فوریه 2012 “در خصوص تعیین تشریفات قانونی تمدید اقامت و تمدید یا تقلیل مدت اقامت موقت افراد بیگانه یا اشخاص فاقد تابعیت در خاک اوکراین”، تمدید می شوند.

   

   

  صدور گواهی اقامت موقت یا دائم برای افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیت توسط نهادهای کشوری یا شعبات اداره مهاجرت اوکراین، مطابق تشریفات قانونی در نظر گرفته شده در مصوبه شماره 251 کابینه وزیران اوکراین مورخه 28 مارس 2012 “در خصوص تعیین تشریفات قانونی ثبت، انجام و صدور گواهی اقامت دائم و موقت و شرح فنی اوراق شان و اعمال تغییرات در مصوبه شماره 26 کابینه وزیران اوکراین مورخه 26 دسامبر “1983 انجام می گردد.

   

  مفقود شدن گذرنامه

  در صورت مفقود شدن گذرنامه فرد خارجی یا مدرکی دال بر فاقد تابعیت بودن فرد در خاک اوکراین، فرد بیگانه یا شخص فاقد تابعیت موظف است در اسرع وقت و کتبا نهاد کشوری یا شعبه اداره دولتی مهاجرت، را که موظف است نسبت به صدور گواهی و اطلاع رسانی به اداره مرکزی دولتی مهاجرت اقدام نماید، را از اتفاق پیش آمده مطلع سازد.

   

  در چنین حالتی مساله تمدید مدت اقامت فرد بیگانه یا شخص فاقد تابعیت پس از دریافت مدارک ذیل بررسی خواهد شد:

   

  • برای فرد خارجی: دریافت گذرنامه از نمایندگی دیپلماتیک یا دایره کنسولی کشوری که فرد تبعه و متعلق به آن محسوب می شود یا اقامت دائم قبلی وی در آن ثبت شده است. برای فرد فاقد تابعیت: مدرکی دال بر این که فرد بر مبنای درخواست شخصی فاقد تابعیت است؛
  • کپی گواهی صادره از سوی نهاد کشوری یا شعبات اداره دولتی مهاجرت دال بر مفقود شدن مدرک فوق الذکر؛
  • گواهی صادره از سوی اداره مرکزی مرزبانی دولتی به منظور عبور از مرز( در صورتی که مدت زمان اقامت در آخرین ورود به خاک اوکراین تمدید نشده باشد).

  عبور ترانزیتی افراد بیگانه یا اشخاص فاقد تابعیت از خاک اوکراین در صورتی امکان پذیر است که دارای روادید ترانزیتی تیپ В، روادید کشور مقصد، بلیط یا سایر مدارک دال بر جنبه ترانزیتی سفر باشند.

   

   

  ورود به خاک جمهوری خودمحتار کریمه و شهر سواستوپول

  ورود اتباع بیگانه و فاقد تابعیت به خاک جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپول اوکراین مطابق با قوانین و معاهدات بین المللی اوکراین انجام می گیرد.

  اتباع خارجی مقیم کشورهایی که با اوکراین لغو روادید نیستند بایستی برای اخذ ویزا به نمایندگی های سیاسی و کنسولگری های اوکراین در خارج از کشور مراجعه کنند.

  اتباع بیگانه از کشورهای لغو روادید میتوانند صرفا به شرط عبور از مبادی ورودی فعال مرز اوکراین و بر اساس مهر ورود در گذرنامه ها و کارت های اقامت ایشان در خاک جمهوری خودمحتار کریمه و شهر سواستوپول اوکراین اقامت داشته باشند.

   

   

  تخلفات قوانین اوکراین از طرف اتباع بیگانه و فاقد تابعیت که به خاک جمهوری خودمحتار کریمه و شهر سواستوپول وارد می شوند و در آنجا اقامت دارند، مطابق با قوانین اوکراین پیگرد قانونی دارد.

  همچنان این گونه متخلفان می تواند با اعمال تحریم های بین المللی بر ضد آنها روبرو شوند به عنوان اشخاصی که از اشغال و تصرف موقت در بخشی از خاک اوکراین حمایت می کنند.  

   

  مشاوره رایگان ویزا و اقامت

  09101424896

  09101424896

  همین الان این شماره رو ذخیره کن، تو واتساپ پیام بده، یه مشاوره تخصصی رایگان هدیه بگیر.

  اطلاعات تماس


  ساعات کاری


  شنبه
  9:00 تا 17:00
  یک شنبه
  9:00 تا 17:00
  دو شنبه
  9:00 تا 17:00
  سه شنبه
  9:00 تا 17:00
  چهار شنبه
  9:00 تا 17:00
  پنج شنبه
  9:00 تا 14:00
  جمعه
  تعطیل

  تفلن‌های تماس جهت ارتباط با مشاوران

  ارسال نظر

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.